Back to Top

Zapošljivost - što je i kako je unaprijediti?

papirnati avion

Vašu karijeru ne određuju samo faktori poput ekonomskog stanja u državi i natječaja za poslove koji su trenutno u ponudi, već i otvorenost za učenje, socijalne vještine, samoefikasnost, fleksibilnost, prilagodljivost i niz drugih. Zapošljivost predstavlja kombinaciju činitelja koji omogućuju pojedincu napredovanje prema zaposlenju, ostanak u radnom odnosu i napredovanje u karijeri. Ona ovisi o: osobnim obilježjima, načinu na koji su ona predstavljena na tržištu rada, kontekstu okruženja i društvenom kontekstu te ekonomskom kontekstu. Često je u središtu cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja, osobito savjetovanja i informiranja.

S obzirom na trenutne dinamične promjene na tržištu rada, sve je jasnije kako je ranija slika o nužnoj podudarnosti osobe i posla prilično uska i statična. Ideja da je set znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za obavljanje nekog posla definitivan i nepromjenjiv postaje zastarjela i neupotrebljiva. U tom kontekstu sve je više razvojnih aktivnosti usmjereno na intervencije koje se bave dispozicijskom zapošljivošću.

Dispozicijska zapošljivost definirana je kao set osobnih obilježja koji pojedincu omogućava prilagodljivost i proaktivnost u kontekstu zahtjeva radne okoline ili upravljanje karijerom u širem smislu. Ovakvo gledanje na zapošljivost također olakšava utvrđivanje potencijalnih profesionalnih prilika te je odlična podloga za osobni rast i razvoj.

Američki autori Fugate i Kinicki su, uz ostale osobne karakteristike, identificirali pet ključnih komponenti koje omogućuju razvoj adaptivnih karijernih strategija i povećavaju vjerojatnost pozitivnih ishoda u svijetu rada:

  • otvorenost prema promjenama u radu - prilagodljivost reakcija u neizvjesnim situacijama i kontinuirano učenje,
  • radna i karijerna otpornost - pozitivne samoevaluacije te optimizam u poslu i karijeri,
  • proaktivnost u radu - tendencija i sposobnost prikupljanja informacija vezanih uz profesionalni razvoj i karijerno napredovanje te samoprocjena vrijednosti na tržištu rada,
  • karijerna motivacija - stvaranje specifičnih planova, ciljeva i strategija za razvoj karijere,
  • radni identitet - stupanj u kojem se osoba definira u pojmovima vlastitog posla ili struke.

Istraživanje posvećeno dispozicijskoj zapošljivosti provedeno je i u Hrvatskoj 2013. godine na Filozofskom fakultetu. Analiza njegovih rezultata pokazala je kako se ovaj model dispozicijske zapošljivosti ponešto razlikuje od ranije predloženog. Naime, proaktivnost, samoefikasnost, radna angažiranost te socijalni kapital najvažniji su aspekti koji opisuju zapošljivost na individualnoj razini. Samoefikasnost predstavlja vjerovanje u vlastite sposobnosti uspješnog djelovanja u smjeru željenih ishoda, dok se radna angažiranost odnosi na predanost poslu, ulaganje dodatnog truda i energije u cilju obavljanja radnih zadataka. Socijalni kapital predstavlja mrežu poslovnih kontakata kao izvor relevantnih informacija koje se koriste kod ostvarivanja karijernih ciljeva.

Oba istraživanja upućuju na zaključak kako su proaktivnost i samoefikasnost vrlo važni aspekti karijernog potencijala pojedinca. U kontekstu karijere, samoefikasnost se definira kao stupanj uvjerenosti pojedinca u vlastitu sposobnost obavljanja zadataka relevantnih za donošenje i provedbu karijernih odluka. Stoga je vrlo važno postavljati si realistične i specifične kratkoročne, srednjoročne, ali i dugoročne ciljeve, kontinuirano procjenjivati napredak i revidirati ciljeve ili strategije za njihovo postizanje te se nagrađivati za postignuća.

Povratak